Dla odmiany wzięliśmy udział w rozładunku i montażu linii produkcyjnej w zakładzie klienta.
Do naszych zadań należało rozładowanie maszyn z ciężarówek, ustawienie ich na zakładzie, wypoziomowanie wedle wytycznych, uruchomienie i wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: